Gardens

1. Vegetable Garden                                 2. Hacienda-Ranchero Garden               3. Mexican Garden                                   4. Contemporary-Modern Garden           5. California Garden                                 6. Mesoamerica Courtyards 

European Gardens

1. Italian Garden                                        2. French Garden                                       3. English Garden

Asian Gardens

1. Japanese-Zen Garden                          2. Chinese Garden